Metsä – suurin hiilinielumme ja maailman keuhkot

Ilmastonmuutoksen hidastamiseksi meidän tulisi muuttaa ajattelumallimme kokonaan tuottavasta metsänkasvatuksesta.

Metsät ovat tärkeimpiä hiilinielujamme, ne ovat maailman keuhkot, lisäksi ylläpitävät tärkeitä mikroilmastoja ja ekosysteemejä. Lainsäädännöllä tulisi kieltää avohakkuut (Norja on jo kieltänyt!) ja panostaa jatkuvan kasvatukseen. Jatkuvan kasvatuksen metsässä voimme kasvattaa laadukasta tukkipuuta esimerkiksi hirsitaloteollisuuden tarpeisiin. Hirsirakentaminen on yksi tapa sitoa hiiltä. Vastaavasti betonirakentaminen on yksi suurimpia hiilidioksidipäästöjen aiheuttajia teollisuudessa.

Jatkuvaa metsänkasvatusta on tutkittu jo 70-luvulta saakka. Tutkimuksesta saadun tiedon mukaan jatkuva metsänkasvatus on taloudellisesti tuottoisampaa kuin avohakkaaminen. Metsästä korjataan kerralla kunnon tukkipuut ja pienemmät jätetään kasvamaa. Meidän tulisi kasvattaa metsissämme laadukasta rakennuspuuta huokoisen ja heikon sellumassaksi sopivan höttöpuun sijaan. Näin tuotto on myös jatkuvaa ja optimoitua.

Suomen pitäisi kehittää puuosaamisesta vahva vientituote sellumassan ja paperin sijaan. Puurakentaminen on erittäin ilmastoystävällinen rakennustapa. Puurakenteet ovat kestävä ratkaisu hiilen sitomiseen! Kasvava metsä toimii hiilinieluna, tiiviisti kasvanut tukkipuu otetaan rakennuskäyttöön ja näin hiili varastoituu taloihin – kun taas betoniteollisuus ja erilaiset modernit muovirakenteet ovat erittäin epäekologinen ja kestämätön rakennustapa. EU:n teollisuuden CO2-päästöistä 80% syntyy materiaaleista joita käytetään rakentamisessa. Näistä neljästä pahasta materiaalista, sementti, alumiini, teräs ja muovi, kaikki ovat rakentamisen jokapäiväisiä tuotteita.

Metsissä tulee nähdä myös muut käyttötarkoitukset, kuin metsäteollisuuden materiaalivarastona toimiminen. Kansanterveyden ylläpidossa metsä on suomalaiselle tärkeä elementti. Ulkoilu, sienestys ja marjastus pitää myös nähdä metsiemme tärkeänä käyttönä. Luontomatkailu on Suomelle erityinen mahdollisuus.

Metsien käytön järkevöittäminen, vientituotteiden jalostaminen, jatkuva metsänkasvatus ja puurakentaminen ovat metsäisen Suomen tärkeimpiä ilmastonmuutosta hidastavia kulmakiviä. Kansantaloudellisesti viennin kehittäminen on edistystä. Meidän tulee keskittyä laatuun määrän sijaan. Maanomistajille jatkuva metsänkasvatus tuo jatkuvan tulonlähteen ja metsät pysyvät kauniina sekä kuljettavina tarjoten mahdollisuuden sienestykseen, marjastukseen ja retkeilyyn. Suomi on metsien maa!

Metsäntutkimuslaitoksen metsänhoidon tutkimusosaston professori Erkki Lähde ja Lotta Laaksonen.

MAAILMANPARANNUS LÄHTEE SYDÄMESTÄ ❤