Aloite Joka koulu soi -tapahtuman jatkuvuuden takaamisesta

Joka koulu soi on 13 vuotena peräkkäin järjestetty laulu- ja musiikkitapahtuma, jossa suomenkielisten koulujen peruskouluikäiset ja viimeisimpinä vuosina myös lukiolaiset esittävät musiikkikerhoissa ja valinnaisilla musiikintunneilla treenaamansa ohjelmiston Puntissa useiden paraislaisten koulujen opiskelijoille. Koululaiskonsertteja on ollut keskimäärin kuusi ja näiden lisäksi on järjestetty kolme iltakonserttia, jotka ovat avoimia kaikille. Kävijämäärät konserteissa on keskimäärin 200 per esitys ja 2018 konserteissa kävi yhteensä noin 1900 katsojaa.

Tapahtuma on kaupunkimme mittakaavassa tärkeä ja merkittävä kulttuuritapahtuma ja kansallisestikin hieno monen koulun yhteistyön näyte. Tapahtuma sopii hyvin myös tukemaan kaksikielisyysstrategiaa. Tapahtumassa ovat tähän asti esiintyneet Nilsbyn ja Koivuhaan alakoulut sekä suomenkielinen yläkoulu ja lukio. Kevään 2019 esityksiin on ensimmäistä kertaa tulossa mukaan myös Paraisten ruotsinkielisen lukion opiskelijoita. Esityksiä on ollut perinteisesti katsomassa myös kaikki ruotsinkieliset alakoulut. Oppilaille projektissa mukana olo tuo mukavaa yhdessä tekemistä, poistaa esiintymispelkoa ja -jännitystä, tukee itsetuntoa ja tuo onnistumisen kokemuksia.

Joka koulu soi -tapahtuman järjestäminen on vaarassa loppua kouluihin kohdennettavien määrärahaleikkauksien vuoksi. Projektia on rahoitettu suomenkielisten koulujen kerhomäärärahoista sekä vapaaehtoisvoimin kerätyistä koti- ja kouluyhdistysten rahoista, mutta nämä rahat eivät jatkossa riitä kuluihin. On loogista, että itse musiikkikerhojen vetämisen kulut menevät kerhomäärärahoista, mutta esitystoiminnan kulut tulisi mennä muista varoista tai sitten tähän tarkoitukseen pitäisi myöntää lisäavustus. Kynnyskysymykseksi on noussut n. 2000 € valo- ja äänifirman ostolasku, jota koulutoimi ei jatkossa tule maksamaan. Näin ollen tapahtumaa ei enää järjestettäisi 2020.

Esitys: Joka koulu soi -tapahtuman järjestämisen jatkuvuus taataan merkittävänä paraislaisena vuotuisena kulttuuritapahtumana. Yleisötapahtuman järjestämisestä aiheutuvat kulut (valo- ja äänitekniikka) siirretään pois suomenkielisen koulutoimen kerhotoiminnan kuluista ja kerhotoiminnan kuluiksi lasketaan jatkossa vain suorat kerhotoiminnan kulut.

Aloite Paraisten kaupunginvaltuuston tietopalvelussa >