Aloite perintätoiminnan lopettamisesta Lindorffilla

Perintätoiminnan ulkoistaminen on kunnissa yleistä. Perintätoimistot ovat usein ylikansallisessa omistuksessa. Perinnän kohteeksi joutuvat usein vähävaraiset kuntalaiset ja kohteena on kunnan hyvinvointia tukevat palvelut. Perinnän tulisi olla käytännöllistä sekä kunnan, että asiakkaan tarpeet huomioivaa, joustavaa, mutta toimivaa.

Paraisten kunta käyttää perinnässä Lindorff-perintäyhtiötä. Se on monikansallinen yhtiö, jonka pääomistaja on pohjoismainen pääomasijoitusrahasto Nordic Capital Fund VIII. Lindorff on saanut mediassa negatiivista huomiota osakseen, koska suuri omistus on merkitty veroparatiisiin Jersey-saarelle.

Perintään päätyy Paraisilla lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja, päivähoito- sekä vesimaksuja. Usein perinnän asiakkaina ovat pienituloiset kuntalaiset. Laskut kohdistuvat hyvinvointia tukeviin palveluihin ja niiden merkitys korostuu vähävaraisten ja syrjäytyneiden kuntalaisten kohdalla. Tällöin koko lasku perimiskuluineen saattaa päätyä harkinnanvaraisen toimeentulotuen kautta perinnän ulkoistaneen kunnan maksettavaksi.

Kunnan yhteisen tahtotilan tulisi olla uusien maksuhäiriöiden syntymisen ehkäisy. Velkajärjestely pitäisi aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa niin, etteivät perintäkulut pääse nousemaan, vaan takaisinmaksu sovittaisiin yksilökohtaisesti. Perimisen kaarta tulisi tutkia ja löytää epäkohdat. On järkevämpää, että kunta tietyissä tilanteissa vetäisi laskunmaksun pois, kuin että kunta maksaisi perintämaksuja yksityiselle yhtiölle toimeentulotuen muodossa.

Perintäyhtiön uudelleenvalinnassa tulisi ottaa huomioon riittävä palvelutarjonta maksuvalvonnan ja perinnän palveluissa: maksumuistutukset, vapaaehtoinen ja oikeudellinen perintä, jälkiperintä sekä lakineuvonta. Perinnän tulisi olla joustavaa ja valmis käsittelemään velalliset yksilöllisesti niin, ettei kukaan joutuisi kohtuuttoman perinnän kohteeksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 11 §: ”Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.”

Yksi vaihtoehto on kotimainen, kuntaomisteinen Taitoa Kuntaperintä Oy. Mm. Rovaniemi, Kerava, Salo, Mikkeli, Kotka, Kankaanpää, Aura ja Oripää ovat hiljattain vaihtaneet perintätoimensa Taitoalle. Omistaja-asiakkaat voivat hankkia perintäpalvelut Taitoalta ilman kilpailutusta. Se alentaa huomattavasti järjestelmätyön kustannuksia.

Paraisten kaupungin perinnän tulisi olla kuntalaisten hyvinvoinnin huomioivaa, tukea vähävaraisia pääsemään velkakierteestä ja mieluiten myös kestävällä kotimaisella pohjalla. Vasemmistoliiton ryhmä ehdottaa, että kaupunki ei enää käytä Lindorff-perintätoimiston palveluita.

Aloite Paraisten kaupunginvaltuuston tietopalvelussa >